Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media

Polityka prywatności

I. Wstęp

My, Finsta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 3, 50-148, KRS: 0000793246, NIP: 8971868076, REGON: 383805600 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z niniejszą polityką zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@finsta.tech

II. Dane osobowe które przetwarzamy

W trosce o przejrzystość niniejszego dokumentu podzieliliśmy informacje o przetwarzaniu danych na obszary według specyfiki naszej działalności.

Usługa serwisu Finsta.tech

W celu dostarczenia usługi serwisu Finsta.tech przetwarzamy dane osobowe, które sam wprowadzasz do systemu. Dane te podajesz dobrowolnie, a my wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia usługi dostępu do serwisu Finsta.tech. O innych rodzajach przetwardzania każdorazowo zostaniesz przez nas poinformowany, oraz, jeżeli to konieczne, zapytamy Cię o wyrażenie na to zgody.

Powyżej wskazane dane przetwarzamy w celu realizacji naszych usług oraz doradztwa przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Musimy również rozliczyć się z podatków oraz wystawić faktury i również tym celu przetwarzamy powyżej wskazane dane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do danych

Na podstawie Twojego zgłoszenia możemy utrzowyć dla Ciebie konto klienta w serwisie Finsta.tech. O utworzeniu konta zostaniesz powiadomiony poprzez e-mail, gdzie również ustawisz swoje hasło. Przez cały okres istnienia konta masz dostęp do swoich danych z posiomu konta. W ramach konta przetwarzamy takie dane jak Twoje imię i nazwisko, adres email oraz treść dokumentacji powstałej podczas naszej współpracy. Dane przetwarzamy przez okres naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po tym okresie dezaktywujemy konto, a dane archwizujemy.

III. Dobrowolność

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak ich nie podasz, może to w wielu przypadkach uniemożliwić nam zawarcie bądź wykonanie umowy lub udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć ją w dowolnym momencie, a my przestaniemy przetwarzać Twoje dane.

IV. Odbiorcy danych

Aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości, Twoje dane przekazujemy naszym podwykonawcom:

  1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym dysku i serwera chmurowego oraz poczty email Google
  2. Mailgun Technologies, Inc. – w celu skorzystania z systemu korespondencji seryjnej obsługujący funkcjonalności w serwisie Finsta.tech
  3. Nasi podwykonawcy, w tym osoby samozatrudnione pracujące na rzecz naszej firmy w celu zrealizowania Twojego zamówienia lub wykonania usługi
  4. Możemy także udostępnić twoje dane organom władzy publicznej np. organom podatkowym czy wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco sprawdzamy i monitorujemy poziom zabezpieczeń przetwarzania danych zapewniany przez naszych podwykonawców. Nasi podwykonawcy gwarantują odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

V. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność przekazanych nam informacji. Nie sprzedajemy Twoich danych innym podmiotom a nasze systemy informatyczne są należycie zabezpieczone. Dane inne niż niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji celu wynikającego wprost z przepisów prawa przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. Każdorazowo poinformujemy Cię o możliwości wyrażanie takiej zgody oraz o celu w jakim zbieramy Twoje dane. Zapewniamy bezpieczeństwo danych i chronimy je przed nieautoryzowanym dostępem.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

Informujemy, że z uwagi na korzystanie z usług Google oraz Mailgun, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych (USA) w związku z ich przetwarzaniem na serwerach Google oraz Mailgun. Z uwagi na chmurową architekturę serwerów nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsca, w którym fizycznie znajdują się danę. Należy jednak zaznaczyć, że Google oraz Mailgun przystąpiły do programu Privacy Shield co gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Komisja Europejską potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

VII. Pliki cookies i inne technologie używane przez naszą firmę

W naszej firmie wykorzystujemy różne technologie. Poniżej przedstawiamy te mające wpływ na przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane i odczytywane przez strony internetowe w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej. Pliki te znajdują się na urządzeniu, z którego korzystasz. Pliki te służą korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej np. potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki te mogą również służyć celom analitycznym bądź reklamowym. Cookies nie są szkodliwe dla komputera lub przechowywanych na nim danych. Pliki cookies na stronie http://www.przedszkole-tuptusie.pl/ wykorzystujemy w celach niezbędnych do prawidłowego działania strony, w celu ułatwienia korzystania ze strony jej użytkownikom oraz w celach analitycznych i statystycznych. Pliki te są anonimowe i nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkownika.

Wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookies:

  1. Sesyjne – znajdują się na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Stałe – są zapisane na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;
  3. Podmiotów zewnętrznych – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej (opis tych podmiotów dalej).

Zgoda na cookies. Gdyby pierwszy raz wejdziesz na naszą stronę, wyświetlana jest informacja na temat stosowania cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie, możesz wyłączyć cookies z poziomu swojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się jak to zrobić z treści udostępnionych w internecie przed twórców przeglądarek. Przykładowo:

Google Analytics W naszej firmie wykorzystujemy narzędzie udostępnione przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., które w sposób zautomatyzowany gromadzi informacje (m.in. adres IP) o korzystaniu przez użytkowników z naszej strony internetowej. Informacje te są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnej osoby, stanowią natomiast dane prezentowane nam w formie wykresów dotyczące aktywności użytkowników na stronie. Korzystamy z Google Analytics w celu optymalizacji naszej strony internetowej co stanowi nas prawnie uzasadniony interes. Dane o których mowa powyżej Google przechowuje w ramach swojej infrastruktury serwerowej zlokalizowanej w Stanach Zjedoczonych. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych przez Google Analytics możesz pobrać wtyczkę do przeglądarki

Serwer, na którym znajduje się serwis Finsta.tech Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem automatycznych zapytań do serwera, na którym funkcjonuje nasza strona. Zapytania zapisywana są w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. W serwisie finsta.tech funkcjonuje baza danych zawieracją dane które sam wprowadziłeś do naszego systemu. Baza ta jest należycie zabezpieczona, a dane znajdują się w niej są wykorzystywny wyłącznie w celach przewidzianych niniejszym dokumentem. Dane zapisywane i przechowywane są na serwerze znajdującym się na terenie Unii Europejskiej (Belgia). Informacje te są anonimowe i nie służą do zidentyfikowania Ciebie jako osobowy. Informacje te służą zapewnieniu utrzymania naszej strony internetowej a dostęp do nich mają wyłącznie nasi podwykonawcy zajmujący utrzymaniem naszej strony internetowej.

Mailgun W serwisie Finsta.tech wykorzystujemy system do korespondencji seryjnej Mailgun dostarczanego przez Mailgun Technologies, Inc. 535 Mission St. San Francisco, CA 94105. Używamy go do obsłużenia niektorych funkcjonalności naszego serwisu np. utworzenia konta klitena, zmiany hasła, wysłania powiadomienia o statusie sprawy do klienta. Dane jakie mogą być przetwarzane za pomocą tego systemu to imię, adres email. Mailgun zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz jest członkiem Privacy Shield. Więcej informacji na temat ochrony danych stosowanej przez Mailgu znajdziesz w polityce prywatności Mailgun.

VIII. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w sytuacji, gdy dane wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych,

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Ograniczenie praw

W przypadku zamówienia naszej usługi nie masz możliwości żądania usunięcia danych bądź zaprzestania przetwarzania do momentu przedawnienia roszczeń w związku z daną usługą. Po realizacji usługi nie masz możliwości sprostowania danych.

Wykonanie praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie bądź zapytanie pod adres email: info@finsta.tech, skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się co do Twojej tożamości, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Dzieci i osoby niemające zdolności do czynności prawnych

Podkreślamy, że nasza strona nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających ją ani innych informacji, których pozyskanie pozwoliłoby na ustalenie czy użytkownik ma zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z systemu.