Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media
j

Inwestycja w pożyczki dla Samorządów

Lokata kapitału bezpieczniejsza niż w banku

Główne cechy inwestycji

  • pożyczki mogą być udzielane wyłącznie Jednostkom Samorządu Terytorialnego
  • oprocentowanie i czas trwania lokaty ustalane są indywidualne pomiędzy stronami
  • istnieje możliwość wyboru konkretnego Samorządu, który zgłosił chęć zaciągnięcia pożyczki

Zabezpieczenia pożyczki

  • gwarantem spłaty pożyczki udzielonej samorządowi jest Skarb Państwa, który ponosi ostateczną odpowiedzialność za długi Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • pożyczka może być dodatkowo zabezpieczona w dowolnej formie wybranej przez strony
  • kondycja finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego podlega nieustannemu monitorowaniu przez Regionalne Izby Obrachunkowe
  • finanse Samorządu są jawne, każdy obywatel ma do nich dostęp
  • Finsta na żadnym etapie nie otrzymuje kontroli nad pożyczanymi środkami. Środki przekazywane są bezpośrednio przez same strony pożyczki.

Okres trwania Inwestycji

  • pożyczka może być udzielona na dowolny okres uzgodniony pomiędzy stronami
  • w przypadku przedterminowej spłaty pożyczki odsetki (zysk Inwestora) nie są pomniejszane o okres pozostały do spłaty