Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media

Pożyczka samorządowa

100% online w serwisie internetowym Finsta

Kluczowe cechy pożyczki

 • warunki pożyczki ustalane są pomiędzy stronami,
 • zaciąganie pożyczek samorządowych jest zwolnione ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
 • pożyczka udzielana jest bezpośrednio przez użytkownika serwisu internetowego Finsta. Podmiotem tym może być JST lub Inwestor prywatny bądź instytucjonalny.

Przeznaczenie pożyczki

Środki pochodzące z pożyczki samorządowej mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  jednostki samorządu terytorialnego – pożyczka krótkoterminowa w ramach roku budżetowego,
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
  terytorialnego,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
  wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt,
 • finansowanie innych przedsięwzięć i wydatków.

Oprocentowanie pożyczki

Kosztem pożyczki jest oprocentowanie ustalone bezpośrednio pomiędzy stronami w drodze negocjacji oraz niewielka prowizja dla Finsta.

Wypłata środków

Pożyczkodawca dokonuje wypłaty środków z wykorzystaniem własnej infrastruktury. Finsta nie ingeruje w operacje na rachunkach bankowych Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców. Pozwala to zachować maksymalne bezpieczeństwo transakcji.