Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media

Pożyczki przedsiębiorca-JST

Nie ma przeszkód prawnych, aby przedsiębiorcy udzielali pożyczek pieniężnych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym gminom. Na wynagrodzenie przedsiębiorcy udzielającego taką pożyczkę mogą składać się koszty odsetkowe oraz pozaodsetkowe ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego.  Koszty odsetkowe składają się z naliczonych odsetek. Strony