Wsparcie techniczne
info@finsta.tech
+48 795 568 290
Kontakt i współpraca
Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
info@finsta.tech
+48 690 306 443
Media

Pożyczki samorządowe

Nie ma przeszkód prawnych, aby przedsiębiorcy udzielali pożyczek pieniężnych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym gminom. Na wynagrodzenie przedsiębiorcy udzielającego taką pożyczkę mogą składać się koszty odsetkowe oraz pozaodsetkowe ponoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego.  Koszty odsetkowe składają się z naliczonych odsetek. Strony

Według art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tak więc kompetencja organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do udzielania pożyczki z budżetu tej jednostki musi mieć swoje umocowanie w przepisie prawa powszechnie obowiązującego. Taką kompetencję